Julkaisuluettelo

Hierarkkinen kirkko tasa-arvon aikakaudella. Artikkeli teoksessa Tulevaisuuden sanat – kirkko kolmannella vuosituhannella. Toim. Aulikki Mäkinen. Kirjapaja 2021.

Jumala ei syrji. Essee teoksessa Taantuvan tasa-arvon kirkko. Toim. Anni Tsokkinen. S&S 2019.

Those who do not understand how they came will not understand how they will go – Eschatological motives in Nag Hammadi Codex III. Mellan tid och evighet. Eskatologiska perspektiv i den tidiga kyrkan. Patristica Nordica 9. Ed. by Thomas Arentzen, Uffe Holmsgaard Eriksen & Henrik Rydell Johnsen. Artos Academic 2016.

Christian Identity and intra-Christian Polemics in the Pseudo-Clementines. Others and the Construction of Early Christian Identities. Ed. by Raimo Hakola, Nina Nikki & Ulla Tervahauta. PFES 106. Helsinki: Finnish Exegetical Society, 2013.

‘That ill-formed little fox.’ Valentinians as the enemy in Irenaeus’ Against Heresies. The Faces of the Other. Religious Rivalry and Ethnic Encounters in the Later Roman World. Ed. Maijastina Kahlos. Brepols, 2013.

Rejection and Reception of Philosophy in the Letter of Eugnostos (NHC III,3 and V,1)
and Pseudo-Clementine Recognitions.
Väitöskirja 2012.

Naiset, kääntyminen ja juutalaiskristillinen identiteetti pseudokleemensiläisessä kirjallisuudessa. Teologinen aikakauskirja 2/2012

Platonic, Sethian and Valentinian views on the tripartition of human soul. Anthropology in the New Testament and its Ancient Context. Papers from the EABS-Meeting in Piliscsaba/Budapest. Ed. Michael Labahn & Outi Lehtipuu. Leuven:Peeters, 2010.

Yksiavioisuus varhaisen kirkon ihanteena. Teologinen aikakauskirja 2/2010

Heresiografia varhaisen kristillisyyden ja pakanafilosofian välisen rajanvedon apuvälineenä. Teologinen aikakauskirja6/2006

Siitari, Sanni – Hirsto, Laura – Vähäkangas, Päivi
HOPS opintojen etenemisen ja oppimisprosessin tukena: Kokeilu ja sen pohjalta luodut käytänteet Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Teoksessa Yliopisto-opiskelijan hops – prosessien kehittämiskuvauksia. Kuopion yliopisto 2006.

%d bloggaajaa tykkää tästä: